Rest-Land KFT

"A magabiztos mosoly záloga"2018-1.1.1-MKI

MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
KÓDSZÁM: 2018-1.1.1-MKI
A projekt címe: Szájsebészeti döntéstámogató szoftver fejlesztése, különös tekintettel az implantátumok kihordási idejének meghosszabbítására
A projekt teljes költsége: 90 871 690 Ft
Támogatási összeg: 67 409 410
Saját forrás: 23 462 280 Ft
Támogatás intenzitása: 74.18%.
Projekt időszak: 2019. január 01. - 2020. december 31.
A projekt tartalmi összefoglalója:
Hazánkban közel 3.500 fogorvosi rendelő üzemel, melynek többségében, a hazai Fogorvosi képzésnek köszönhetően Európai szinten is elismert orvosok látják el, - nem csak a hazai, hanem a külföldről kimondottan a kezelés színvonala miatt idelátogató pácienseket, mely tevékenység jelentős árbevételt generál nemzetgazdasági szinten is. A fogturizmus piac szélesedése egyre speciálisabb szájsebészeti megoldásokat követel meg a fogorvosoktól. Bár a fogmegtartó kezelések területen elért látványos eredmények ellenére, a fogak elvesztése a kor előrehaladtával még ma is igen komoly problémát jelent. A fogászati implantátumok megjelenésével és egyre szélesebb körben való elterjedésével a foghiányok kezelésének, egy megfelelő tudományos háttérrel rendelkező, sok millió emberen kipróbált, modern lehetősége vált elérhetővé. A projekt eredményeként megvalósuló Implantátum felismerő szoftverfejlesztés, építve az eddigi eredményekre (3 dimenziós fogászati tervező szoftverek elterjedése, digitális mintavétel, 3 dimenziós nyomtatás) az iparág további innovációját szolgálja. A projekt eredményeként elkészül egy olyan szájsebészeti döntéstámogató szoftver, amely lehetővé teszi a korábban már a páciensek állkapcsába beültetett különböző gyártók által készített implantátumokat beazonosítását. A fejlesztés eredménye abban az esetben nélkülözhetetlen, amennyiben a figyelembe vesszük, hogy a sokszor 5-8 évvel ezelőtt beültetett műgyökerek tekintetében már nem lelhető fel semmilyen dokumentum az eredetileg beültetett műgyökér vonatkozásában. Ezért újabb szájüregi restauráció csak abban az esetben valósítható meg, ha a már beépített implantátum sebészi úton eltávolításra kerül a beteg állkapcsából, mely a csontosodott implantátumok tekintetében sokszor nagyobb beavatkozást igényel, mint egy fog eltávolítás. A fejlesztendő technológia (mivel a digitális mintavételre alapul) teljes mértékben megszünteti a hagyományos lenyomatvétel alkalmával a felhasznált alapanyagok, (anginát, szilodent, kétkomponensű szilikon) mennyiségét. Figyelemmel arra, hogy ezek az anyagok „életútja” rövid (egy-két nap) hiszen rendeltetésük kimerül abban, hogy a fogtechnikus számára demonstrálja a páciens fogazatát, melynek alapján elkészül a fogpótlás. Nem újrafelhasználható anyagok és minden egyes beavatkozásnál szükséges amennyiben hagyományos mintavétel történik, felhasználásuknak mellőzése, jelentősen hozzájárul a Fenntartható környezet prioritáshoz. Az előzőek alapján könnyen belátható, hogy a digitalizált mintavételt követő, általunk megvalósuló informatikai beazonosítása, a munkák megrendelése, az adatok továbbítása elektronikus úton történik. Elkerülve a felesleges beteg utakat (amennyiben hibás egy fizikai minta új minta vétele szükséges), tervezhetőbbé és tarthatóbbá válik az egy betegre szánt idő. Csökken a páciensek székben ülési ideje. Javul és költséghatékonyabb a fogorvos és a fogtechnika közötti kapcsolat.

Eredmény leírása:
A legelső nagytömegben beültetett implantátumok „kihordási” idejére (az életkor előrehaladtával a csontállomány ritkul, további fogakat veszítenek el a páciensek – ezért 5-8 évente újabb beavatkozásokra jelentkeznek ugyanazok a betegek). A páciensek fokozott mobilitása (fogturizmus) egyre magasabbra növeli az orvos-váltások számát. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy amikor a páciens új orvoshoz kerül, az orvos nem minden esetben tudja, hogy a beteg milyen típusú implantátumokkal lett korábban ellátva. Szükség esetén az ilyen ismeretlen típusú implantátumokra az orvos nem tud új fogpótlást készíteni, ugyanis minden implantátum típusnak – sokszor még azonos gyártótól származó, de eltérő termékvonal esetén is (Pl.: NOBEL BIOCARE, STRAUMANN, BIOHORIZONS, MICRODEN) – saját, speciális eszközrendszere van. Ilyen esetekben jelenleg az egyetlen megoldás a meglévő, használhatatlan implantátum eltávolítása és annak új implantátummal való helyettesítése. Ez a beavatkozás azonban nem kockázatmentes, sok esetben jelentős kockázatokat hordoz. Az általunk fejlesztett, a legkorszerűbb technológián alapuló diagnosztikai eljárást (digitális mintavétel) utáni innovációnk elterjedése, a piac minden szereplője számára hiánypótló technológia. Hiszen egy olyan rendszer, amely a megfelelő dokumentáció hiányában és a beteg tájékozatlansága ellenére képes megállapítani az adott, meglévő implantátum típusát, nagyban csökkenti a páciensek költségét, a beavatkozások biológiai kockázatát, a fogorvosok számára az egyes páciensre szánt időt és a fogtechnikai munkát is gyorsítja.

Hol tartunk?
1. szerződés aláírás, projekt indítás
2. véglegesítésre kerültek az alvállalkozói és munkavállalói szerződések
3. megvalósultak ez eszközbeszerzések
1. Gyártói digitalizált adatbázis (BIG DATA) elkészítése: A legjelentősebb Európában elterjedt Implantátum márkák (Pl.: NOBEL BIOCARE,
STRAUMANN, BIOHORIZONS, MICRODEN) fizikai vetületének, digitalizált STL filba konvertált beolvasása egy könyvtárba rendezése és kategorizálása (formai sajátosságok alapján), mely a szoftver input adatait szolgáltatja és az azonosítás alapját szolgálja. Időbeliség: A projekt megkezdésétől folyamatosan, a munka 70-85% az első 3 hónapban megtörténik, de figyelemmel a piac folyamatos bővülésére, amennyiben új termék vonal jelenik meg a projekt ideje alatt, azok feltöltése is megtörténik.
2. Nagyságrendileg 250-300 páciens már beütetett implantációs eszközének digitális beolvasása megtörténik. A projekt teljes ideje alatt, havi átlag 25 páciens/hó nagyságrenddel.
3. Szoftver fejlesztés: egy olyan algoritmus a vetülete megalkotása, amely egy digitálisan beolvasott lenyomat alapján, STL file-ok geometriai adatait (méret, arány) összeveti a gyári adatokkal, mikron pontossággal! Az adatok kiértékelésénél figyelembe veszi és javítja az STL file azon pontatlanságait, amelyek az esetleges fizikai kopás által és/vagy a felépítmény eltávolítsa közben keletkezetek. Az implantátumok formai sajátságainak felmérésének folyamán az első szakaszban a vizsgálandó implantátumokat ún. abszolút formai jellemzők alapján csoportokba soroljuk. Az adott csoportra jellemző ilyen formai elemek 100%-os biztonsággal elkülönítik az egyes csoportokat. Ilyen például a nyaki kialakítás, amely lehet makro menet, mikro menet, vagy sima felület, a nyaki és a csúcsi átmérő aránya stb. A munkafolyamat során a lehető legtöbb olyan lényeges formai elemet meg kell találni, amelynek segítségével egyértelműen kizárhatók bizonyos csoportok további vizsgálatokból.
4. Az adatok STL file állományokká konvertálása és az azok alapján készült fizikai fogpótlások fogtechnikai ellenőrző vizsgálata. A digitalizált adatok alapján 700 - 900 db fogtechnikai ellenőrzés elvégzése. A szoftver output adatainak monitoringozása, egyéni gyártási specifikációk meghatározása.
5. Az első szoftver verzió gyakorlati alkalmazása során az esetlegesen felmerülő javaslatoknak megfelelően a végleges „dobozos” szoftver elkészítése.
6. A szoftver demó (csökkentett funkciójú) verziójának elkészítése, amely térítésmentesen letölthető a vállalkozás időközben elkészült honlapján.
7. A nyomdai úton elkészített, a projekt eredményeit bemutató kiadványból 1000 példány eljutatásra került a potenciális felhasználókhoz.
8. A nyilvános projekt záró konferencia megtartásra kerül,elindul a disszeminációs folyamat, az eredménynek tudományos és piaci terjesztése.

chef img